Kaizen IoT

Advanced Chemistry with Vernier

Advanced Chemistry with Vernier

3,656.00 ฿

หนังสือแล็บ Advanced Chemistry with Vernier ประกอบด้วยการทดลองทางเคมีขั้นสูง 35 รายการที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Vernier เวอร์ชันของนักเรียนสำหรับการทดลองแต่ละครั้งเขียนขึ้นเพื่อรองรับทั้งเซ็นเซอร์ LabQuest และ Go Direct การวิเคราะห์แบบกราฟิก และการวิเคราะห์สเปกตรัม

SKU CHEM-A Category

ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์ บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า

สนใจสั่งซื้อ :